fbpx

Dotační programy z EU: Pořízení linky pro výrobu sáčků

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pořízení linky pro výrobu sáčků s odběrovým systémem pro společnost BEZVA OBALY s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021210

Záměrem projektu bylo pořízení nové linky pro výrobu sáčků s odběrovým systémem, díky čemuž bude možné v našem podniku rozšířit výrobní sortiment o nový produkt. Pořízením nové linky dojde rovněž k rozšíření kapacity stávající provozovny.

Termín realizace projektu:  15. 6. 2020 – 1. 3. 2021

Způsobilé výdaje:                 3 367 162,5 Kč

Dotace:                                  1 515 223,12 Kč